Team vertrouwenspersonen Ring Elst gestart

Begin oktober hebben twaalf Protestantse Kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten vanuit hun inzet voor een “Veilige Kerk”.  De kerken hebben samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als doel een meldplaats te zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit zes leden die bereikbaar zijn op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl.
Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

De vertrouwenspersonen hebben een training voor vertrouwenspersonen gevolgd in het voeren van gesprekken en het luisteren naar hulpvragen. Gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid. Het team werkt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken en staat open voor iedereen die melding wil maken van een onveilige situatie.

                     Het team vertrouwenspersonen: Martien de Langen , Yolanda de Wit ,
             Leny Janssen , Henk Gols, Frank den Daas en Margriet Nienhuis