Rond de kerkdienst:

Het Jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Driel, is de laatste jaren groeiende.
Hieronder kunt u lezen welke verschillende activiteiten en groepen er zijn binnen het jeugdwerk, dat zich richt op kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar.

Voor algemene vragen over het jeugdwerk kunt u terecht bij de jeugdouderling.


Créche 0-4jr  /  Kom in de Kring vanaf ongeveer 2jr tot groep 3 basisschool
Iedere zondagochtend, tijdens de kerkdienst is er opvang voor de allerkleinsten in 'Ons Gebouw'.
Gezellig spelen, luisteren naar een verhaal, het zingen van een liedje of gewoon iets anders.
De komende periode wordt er naast de crèche, ook gestart met het programma 'Kom in de kring'.
Zo hebben ook peuters en kleuters een eigen plekje tijdens de kerkdienst, waar zij zich prima vermaken en zich prettig kunnen voelen. Op hun eigen niveau wordt er op speelse wijze, met een vaste structuur vorm gegeven aan een eigen 'peuter / kleuterdienst' . Met iedere keer een zelfde welkomstliedje, een vast ritueel om te beginnen, een verhaal, samen eventueel iets leuks doen en  voor het naar huis gaan de afsluiting door middel van een kort gedichtje, of dergelijke. Er is ruimte voor iedereen en ieder kind doet op zijn/ haar eigen manier mee. Het ene kind zal enthousiast meedoen met de leiding en het andere kind zal er gewoon lekker naast spelen en misschien met een half oor meeluisteren. In ieder geval ligt de nadruk op het samenzijn en het samen spelen en delen!

Kindernevendienst groep 3 t/m 8 basisschool
Iedere zondag (niet in de zomervakantie) is er tijdens de kerkdienst een kindernevendienst voor de kinderen in de basisschool leeftijd vanaf groep 3. Er wordt momenteel voornamelijk gewerkt met 'Kind op zondag', en daarmee wordt veelal hetgeen in de kerk wordt verteld en besproken, vertaald naar een passend verhaal voor de kinderen.
Naast het verhaal, knutselen en zingen de kinderen regelmatig en 2x per jaar is er een project rondom Advent of Pasen,  dat gevolgd en op eigen wijze uitgevoerd wordt.
Deze projecten zijn ieder jaar weer een groot succes!
eugdkerk vanaf  klas 1 middelbare school tot 16 jaar Iedere 1e zondag van de maand kunnen jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 t/m plm. 16 jaar terecht in hun eigen dienst, tijdens de reguliere kerkdienst. Een deel van de ruimte in 'Ons Gebouw' is ingericht voor deze jongeren, waar zij hun eigen plekje hebben om te kunnen discussiëren, praten, lol hebben (dit m.i. verwijderen), contact maken en onderhouden met elkaar. De onderwerpen die besproken worden, komen veelal van de jongeren zelf. Hierbij kun je denken aan maatschappelijke onderwerpen, geloofsvragen, enz. Eigenlijk alles wat de jongere van tegenwoordig bezighoudt, waarbij de link wordt gelegd naar ons geloof.