Predikant in Driel

Predikant zijn in Driel
    is God ter sprake brengen
    in eredienst, catechese en pastoraat.
    is zomaar bij iemand langs gaan.
    is spelen met kinderen rond een Bijbelverhaal
    is meeleven in vreugde en verdriet met oud en jong
    is gestuurd worden en sturen
    is samen zoeken naar de betekenis van geloven
    is aandacht hebben voor jong, minder jong en oud
    is vergaderen en besturen
    is samen plannen maken en uitvoeren
    is een tijd het leven in Driel met elkaar delen:

Predikant zijn in Driel
    is met veel plezier arbeiden in
    deze boom/wijngaard van de Heer.

Ds.P. Kamper - predikant van Driel sinds april 2008