Pastoraat

De ouderlingen dragen samen met de predikant de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de gemeente.
Zij worden in het bezoekwerk bijgestaan door vrijwilligers die met name de nieuw-ingekomenen een kennismakingsbezoek brengen en op bezoek gaan bij jubilea. Het overige bezoekwerk wordt gebracht door de ouderlingen en de predikant.
Iedere zondag gaat er een bos bloemen vanuit de kerkdienst naar een gemeentelid of iemand die meehelpt in de gemeente. De bloemen worden gebracht door gemeenteleden van de bloemendienst.
Ook door middel van het rondbrengen van de Elisabethbode wordt contact met (oudere) gemeenteleden onderhouden.
Sinds 2009 organiseert het pastorale team een zestal Ontmoetingsmiddagen met een gevarieerd programma.