Oecumene

Er is een goede samenwerking met de St. Benedictusparochie in Driel.
Het adres van hun website = www.rkparochiemariamagdalena.nl

Een oecumenische werkgroep bereidt samen met de pastores de gezamenlijke diensten voor.
Onze protestantse gemeente wordt hier vertegenwoordigd door de predikant en twee gemeenteleden.
Er worden momenteel jaarlijks drie vaste gezamenlijke diensten gehouden.

De activiteiten in 2019 zijn:
(nadere informative volgt.)