Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.
Zij zorgen er voor, dat onze gemeente en financieel en materieel opzicht kan functioneren.
Zo verzorgen zij voor de kerkelijke en ledenadministratie van onze gemeente. Ook zorgen zij ervoor, dat de benodigde gelden binnenkomen voor beheer en onderhoud van de gebouwen met de inventaris het salaris van onze predikant en andere betaalde medewerkers.

Redactie Kerkblad
Het kerkblad van de gemeente "Ontmoeting" verschijnt 11 keer per jaar. Twee gemeenteleden vormen de vaste redactie van het kerkblad.

Daarnaast zijn er nog een aantal activiteiten te noemen die in en rond onze gemeente plaatsvinden:
-    maandelijks oudpapier inzamelen
-    tuindienst voor o.a onderhoud van het kerkhof

Ons IBAN nummer is: NL97RABO0315103973