Kerkenraad

De gemeente Driel heeft een kerkenraad die bij volledige bezetting bestaat uit vier ouderlingen ( waaronder een jeugdouderling), vier diakenen, vier kerkrentmeesters en de predikant. De kerkenraad komt gemiddeld 10 per jaar bij elkaar.
Daarnaast komen de diakenen, de kerkrentmeesters en de ouderlingen ieder in hun eigen college bij elkaar.
De jeugdouderling geeft leiding aan de jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiger van de crèche/Kom in de Kring, kindernevendienst, jeugdkerk, club en de catechese.