Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 is van start! 

Was u ook bij het inluiden van Actie Kerkbalans in onze kerk? Een bijzonder moment! We kwamen als college van kerkrentmeesters bij elkaar om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Binnenkort wordt de brief weer bij u afgegeven.
Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Protestante gemeente Driel weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door aandacht te geven aan uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op uw Facebook- en/of Twitteraccount delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op
NL97RABO 0315 1039 73 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Driel, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.