Geschiedenis van het Avondmaal zilver                                                

Enige aantekeningen over de zilveren
     avondmaalsbeker en -schaal
                       van de
     Protestantse gemeente Driel

door ing. Jacob R. Alkema, kerkrentmeester 2007-2011


Boekje downloaden (PDF formaat) - duurt even om te laden