Catechese en Geloofsopvoeding:


                                                                                   Catechese 2017

Jeugd : Catechese

Er is een actief jeugdwerk in de PG Driel. Hieronder zijn de verschillende activiteiten en groepen vermeld binnen het jeugdwerk dat zich richt op kinderen en jongeren van 0 -18 jaar.

Jeugdouderling. Voor algemene vragen m.b.t. het jeugdwerk kunt u terecht bij de jeugdouderling, via email:
jeugdouderling@pkndriel.nl

Catechesegroepen. Er wordt zo mogelijk voor iedere leeftijdsgroep van 4 -18 jaar catecheseactiviteiten georganiseerd . Contactpersoon: Ds. Ella Kamper.
Afhankelijk van het aantal kinderen/ jongeren worden er activiteiten georganiseerd.

Thuiscatechese
In het seizoen 2016-2017 zijn we met een nieuwe vorm van catechese begonnen aan de hand van de Samen Lees Bijbel. Gezinnen met een kind/ kinderen in de midden- of bovenbouw van de basisschool krijgen een Samen Lees Bijbel te leen en 1 x in de twee weken een mailbericht.
In deze mail staat de te lezen bijbeltekst voor de komende weken, een toelichting bij de tekst en verwerkingsmateriaal (een spel, een tekening, vragen, opdracht etc.).
Thuis wordt naar een geschikt moment gezocht om de tekst te lezen en er op door te gaan.
Alle gezinsleden zijn daarbij welkom.

Midcat
De catechese voor de 12+ gebeurt door middel van filmavonden met gesprek of door kortlopende projecten rond een thema.

Belijdeniscatechisatie. Voor hen die erover denken om belijdenis te doen. Voor een gesprek of inlichtingen, bel even met de predikant of één van de ouderlingen.